თუ სწავლა გინდა
   
ბობოხიძე მარიამ

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

მარიამ ბობოხიძე - საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული სპეციალისტი 2014 წლიდან დღემდე. მოპოვებული აქვს მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA), ასევე, ფლობს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის (CEU) მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს შედარებით კონსტიტუციურ სამართალში. ამჟამად სწავლას განაგრძობს საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო პროგრამაზე ბავშვთა უფლებების დაცვის კვლევის მიმართულებით.  მარიამი, ასევე, სემინარის ხელმძღვანელია კონსტიტუციურ სამართალსა და ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებში, ხოლო 2017 წლიდან კითხულობს ლექციებს ბავშვთა უფლებების დაცვის სამართლის მიმართულებით. დასაოჯახებელი.