პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
ბობოხიძე მარიამ

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსტეტი იურიდიული სამართალმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი /
2 საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა საერთაშორისო სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი /
3 Central European University (CEU) Department of Legal Studies Master of Laws in Comparative Constitutional Law /
4 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსტეტი იურიდიული სამართალმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი 10/09/2009/
5 საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა საერთაშორისო სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი 08/10/2012/
6 ცენტრალური ევროპის უნივერსტეტი სამართლის ფაკულტეტი მაგისტრი შედარებით კონსტიტუციურ სამართალში 14/06/2012/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 სს სადაზღვევო კომპანია ალდაგი" არასტანდარტული დაზღვევისა და გადაზღვევის ხელშეკრულების სპეციალისტი 2013 2014
2 პროფესიული ინოვაციების კოლეჯი, ლექტორი 2012 2013
3 USAID თარჯიმანი ინგლისურ ენაზე 2010 2010
4 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ნატო-ს სამმართველო, პოზიცია: სტაჟიორი 09/2009 03/2011
5 ქ. თბილისის მერია, ადვოკატი 03/2011 07/2011
6

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი