თუ სწავლა გინდა
   
ბაინდურაშვილი ნატო

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული სამართალმცოდნე /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული მაგისტრი 05/28/2002/
3 ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული დოქტორანტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 NULL NULL NULL
2 საქართველოს კონტროლის პალატა ეკონომიკური დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი 11/10/2002 09/01/2004
3 თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი მიწვეული სპეციალისტი 10/01/2013
4 საქართველოს კონტროლის პალატა იურიდიული დეპარტამენტის იურისტი 09/01/2004 07/01/2012
5 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური იურიდიული დეპარტამენტის იურისტი 07/01/2012 09/19/2013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი