თუ სწავლა გინდა
   
ბაინდურაშვილი ნატო

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

ნატო ბაინდურაშვილი-მოწვეული სპეციალისტი, საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში, აქვს მაგისტრის ხარისხი(სამართალმცოდნე) მიღებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. არის ამავე უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი. გავლილი აქვს სხვადასხვა დამატებითი ტრენინგები. ასევე ჩაბარებული აქვს პროკურატურის მუშაკთა და ადვოკატთა (სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია) საკვალიფიკაციო გამოცდები. ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს. აქვს საჯარო სამსახურში ( სახელმწიფო აუდიტის სამსახური) საქმიანობის მრავალწლიანი გამოცდილება. მუშაობს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის მიწვეულ სპეციალისტად ადმინისტრაციული სამართლის განხრით.