თუ სწავლა გინდა
   
ფეტელავა თეა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

  • t.petelava@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი მაგისტრი, დოქტორი Jun 23 2000 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენების ცენტრი გერმანული ენის მასწავლებელი 2007/03/31 2009/03/31

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი