თუ სწავლა გინდა
   
ფეტელავა თეა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

  • t.petelava@ug.edu.ge

ბიო

ფეტელავა თეა- მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში 2013 წლიდან. დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის მაგისტრი. 2007-2009 გერმანული ენის მასწავლებელი თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენების ცენტრში.