თუ სწავლა გინდა
   
გოგაშვილი მაია

საექთნო საქმის დეპარტამენტის უფროსი, პროფესორი, საექთნო საქმის დეპარტამენტის უფროსი, პროფესორი, დოქტორი

  • m.gogashvili@ug.edu.ge

ბიო

მაია გოგაშვილი - საექთნო საქმის დეპარტამენტის უფროსი-სალექციო კურსი „ სწავლება პრაქტიკაში“, პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლაში. აქვს როგორც ექთნის, ასევე ექიმის კვალიფიკაცია. აქვს სხვადასხვა სამკურნალო დაწესებულებაში წლების განმავლობაში პრაქტიკული და პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება. არის „საექთნო საქმის განვითარებისა და ხელშეწყობის ეროვნული საბჭოს“ წევრი, საქართველოს უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორანტი. ასევე უშუალოდ მონაწილეობს საექთნო მომზადება-გადამზადების სასერთიფიკატო კურსების შემუშავებასა და განხორციელებაში, DENT2230 Nursing and First Aid ( საექთნო საქმე და გადაუდებელი დახმარება). აქვს ინგლისურ ენაზე ლექციის ჩატარების გამოცდილება და ფლობს კომპონენტის სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელ კომპეტენციას.