პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კორძაია თამარ

, მაგისტრი

  • t.kordzaia@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის გრ. რობაქიძის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი ჟურნალისტიკა ჟურნალისტი /
2 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი სამართალმცოდნეობა /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გამგეობის წევრი 2008 დღემდე
2 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იურისტი 2003 დღემდე
3 გაზეთი "ბათუმელები" ჟურნალისტური გამოძიების ჯგუფის კონსულტანტ–ექსპერტი 2009 დღემდე
4 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.10.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი