თუ სწავლა გინდა
   
ბიბილაშვილი ლელი

ასოცირებული პროფესორი, ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი, ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსი, დოქტორი

  • l.bibilashvili@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალური მეცნიერებები ბაკალავრი Mar 30 2007 12:00AM/
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ჟურნალისტიკა და მასკომუნიკაციები 1 Feb 12 2010 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01
2 კომპანია ACT საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მრკეტინგის კონსულტანტი 2010 ??????
3 საქართველოს წყალბურთის ფედერაცია საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 2009 2010
4 "PERITUS"-PR საკონსულტაციო კომპანია ბრენდ მენეჯერი 2009 2010
5 კველევითი პროექტი კომპანია "მატერიისთვის" პროექტის მენეჯერი 2009 2009
6 "ბითიეი ბანკი" საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი 2008 2009
7 ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციბის კომპანია "BEMARK" მარკეტინგის მენეჯერი 2008 2008
8 TBC პროექტი "Alpha Brokerage" საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 2008 2008
9 კვლევა"სოციალურად არასასურველი ქცევათა პრევენცია" მკვლევარი 2006 2006
10 NGO CSRDG საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 2006 2007
11 მეცნიერებათა და განათლების სამინისტრო კვლევის მენეჯერის ასისტენტი 2004 2004
12 კვლევა "უმცირესობათა მიმართ საქართველოში" მკვლევარი 2004 2004

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 გლობალური ბრენდინგის კულტურული მახასიათებლები
2 საინფორმაციო წყაროები და საკომუნიკაციო არხების ეფექტურობა 2011
3 მესიჯის განვითარება წარმატებული სოციალური კამპანიებისთვის 2011
4 ბრენდი, მყიდველის უპირატესობა და ქცევა 2012
5 ბრენდი და სტრატეგია 2012
6 ქართული ბრენდები-შემთხვევითობა თუ განზრახულობა 2012
7 ბრენდის განვითარების მახასიათებლები საქართველოში 2012