თუ სწავლა გინდა
   
ბიბილაშვილი ლელი

ასოცირებული პროფესორი, ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი, ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსი, დოქტორი

  • l.bibilashvili@ug.edu.ge

ბიო

ლელი ბიბილაშვილი -  საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი,ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი და მასობრივი კომუნიკაციების დოქტორი. უძღვება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სალექციო კურსებს, აქვს საკონსულტაციო და სტრატეგიული დაგეგმვის მიმართულებით პრაქტიკული გამოცდილება. მისი სამეცნიერო ინტერესი ფოკუსირებულია ბრენდების  თავისებურებების ანალიზზე.ასევე, აქვს საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებისა და განვითარების მიმართულებით. ჰყავს მეუღლე და 3 შვილი.