პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ბიბილაშვილი ლელი

, დოქტორი

  • l.bibilashvili@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალური მეცნიერებები ბაკალავრი Mar 30 2007 12:00AM/
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ჟურნალისტიკა და მასკომუნიკაციები 1 Feb 12 2010 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 მეცნიერებათა და განათლების სამინისტრო კვლევის მენეჯერის ასისტენტი 2004 2004
2 კვლევა "უმცირესობათა მიმართ საქართველოში" მკვლევარი 2004 2004
3 კვლევა"სოციალურად არასასურველი ქცევათა პრევენცია" მკვლევარი 2006 2006
4 NGO CSRDG საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 2006 2007
5 ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციბის კომპანია "BEMARK" მარკეტინგის მენეჯერი 2008 2008
6 TBC პროექტი "Alpha Brokerage" საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 2008 2008
7 კველევითი პროექტი კომპანია "მატერიისთვის" პროექტის მენეჯერი 2009 2009
8 "ბითიეი ბანკი" საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი 2008 2009
9 საქართველოს წყალბურთის ფედერაცია საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 2009 2010
10 "PERITUS"-PR საკონსულტაციო კომპანია ბრენდ მენეჯერი 2009 2010
11 კომპანია ACT საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მრკეტინგის კონსულტანტი 2010 ??????
12 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 გლობალური ბრენდინგის კულტურული მახასიათებლები
2 საინფორმაციო წყაროები და საკომუნიკაციო არხების ეფექტურობა 2011
3 მესიჯის განვითარება წარმატებული სოციალური კამპანიებისთვის 2011
4 ბრენდი, მყიდველის უპირატესობა და ქცევა 2012
5 ბრენდი და სტრატეგია 2012
6 ქართული ბრენდები-შემთხვევითობა თუ განზრახულობა 2012
7 ბრენდის განვითარების მახასიათებლები საქართველოში 2012