პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
ლალიაშვილი თამარი

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრი

  • t.laliashvili@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობა -- Jun 11 1988 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 ბრემენის უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის მეცნიერ–თანამშრომლის პროექტის ფარგლებში:" საპროცესო შეთანხმების შედარებითი ანალიზი გერმანიის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ქართული სისიხლის სამართლის პროცესი" 2007 2010
3 მაქს–პლანკის სახელობის საზგვარგარეთის ქვეყნებისა და საერთაშორისო სისიხლის სამართლის ინსტიტუტი მაქს–პლანკის სახელობის საზოგადოების სტიპენდიანტი, 2006 2007
4 მაქს–პლანკის სახელობის საზოგადოებისსაზგვარგარეთის ქვეყნებისა და საერთაშორისო სისლხლის სამართალის ინსტიტუტი 2003
5 საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლე 2001 2006
6 საოლქო სამსამართლო მოსამართლე 2000 2001
7 მაქს–პლანკის სახელობის საზოგადოების სტიპენდიანტი,მაქს–პლანკის სახელობის საზგვარგარეთის ქვეყნებისა და საერთაშორისო სისხლის სამართალის ინსტიტუტი 2000
8 კრწანისი მთაწმინდის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 1999 2000
9 ფრიდრიხ–ებერტის ფონდით ქ. ბრემენის ქალაქის პროკურატურასა სა საქალაქო სასამართლოში სტაჟირება 1997 1998
10 საქართველოს გენერალური პროკურატურა პროკურორი 1993 1999
11 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს მოქალაქეობის საკითხთა განყოფილების ასისტენტი 1992 1993
12 ისანი სამგორის რაიონული სასამართლო სხდომის მდივანი 1989 1992
13 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1988

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Reformierung der georgischen Strafprozessordnung, in: Strafrechtsentwicklung in Osteuropa 2005
2 Abspracheverfahren und Grundprinzipien des Strafverfahren 2005
3 პირობითი მსჯავრი საქართველოს სისხლის სამართალში 2010