თუ სწავლა გინდა
   
ფრუიძე ნანა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • n.pruidze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგია მაგისტრი Jun 30 1987 12:00AM/
2 ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიის ფაკულტეტი პროფესორი Oct 28 2011 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლექტორი 10/18/2011
2 ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ადმინისტრაცია 10/17/2011
3 ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აკაკი წერეთლის კაბინეტის მეცნიერ თანამშრომელი 10/10/2011
4 ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი მეცნიერ თანამშრომელი 10/10/2011
5 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტისახელმწიფო აკაკის კაბინეტის მეცნიერ თანამშრომელი 10/09/2011
6 შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი მეცნიერ თანამშრომელი 10/09/2011
7 ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლექტორი 09/05/2011

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 აკაკი წერეთლის ნოველისტური ხასიათის თხზულებათა სპეციფიკა 1999
2 მხატვრულ ხატთა ტრანსფორმაციისათვის აკაკი წერეთლის პოეზიაში 2002
3 პორტრეტი აკაკი წერეთლის პროზაში 2004
4 აკაკი წერეთლის თხზულებათა მხატვრული სპეციფიკისა და შემოქმედებითი ისტორიის საკითხები 2005
5 აკაკი წერეთლის მხატვრული პროზის პრობლემატიკისა და მხატვრული სტრუქტურისათვის 2006
6 აკაკი წერეთლის პროზაული იგავები 2006
7 ფოლკლორულ სახეტა ტრანსფორმაციისათვის აკაკი წერეთლის პროზაში; სამეცნიერო სტატია 2006
8 ილია ჭავჭავძე, თხზულებათა სრული კრებულის აკადემიური გამოცემა, ტ. 15. შემდგენელი 2006
9 აკაკი წერეთლის პოემა ''ანდრია პირველ წოდებული'' 2007
10 კრებული ''აკაკი ლიტერატურისა და ხელოვნების შესახებ'', თანაავტორი 2007