თუ სწავლა გინდა
   
საგინაშვილი ქეთევან

მოწვეული ლექტორი, დოქტორი

  • k.saginashvili@ug.edu.ge

ბიო

საგინაშვილი ქეთევან-მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში. დაამთავრა საქართველოს ღია ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. 1995-1996 წლებში მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსი კონსულტანტად. 2001-2009 წლებში ის იყო სამმართველოს უფროსი საქართველოს სახალხო დამცველის დეპარტამენტში. ის ასევე არის თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.