თუ სწავლა გინდა
   
ჭიჭინაძე რევაზ

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • r.chichinadze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ახალი თაობის ტრეინინგის სკოლა ფორმები და რეპორტები ("ორაკლ დეველოპერი" ORACLE DEVELOPER) /
2 მოსკოვის ნ. ბაუმანის სახელობის უმაღლესი ტექნიკური უნივერსიტეტი ელექტრონული გამოთვლითი მანქანები ინჟინერი /
3 მოსკოვის პრობლემათა მართვის ინსტიტუტი ტექნიკის ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი /
4 ნიუ იორკის უნივერსიტეტი საფონდო ბირჟის საფუძვლები /
5 ნიუ იორკის უნივერსიტეტი გრძელვადიანი ინვესტიციები /
6 ნიუ იორკის უნივერსიტეტი პორტფოლიო მენეჯმენტი /
7 ნიუ იორკის უნივერსიტეტი ფასიანი ქაღალდების ანალიზის საფუძვლები /
8 ნიუ იორკის უნივერსიტეტი ფინანსური დაგეგმარება /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის სკოლის მეცნიერ–თანამშრომელი 2010
3 ჩეისის ფინანსური ინვესტიციების ჯგუფი ბროკერი 2005 2009
4 პერეგრინ ენტერპრაისი მონაცემთა ბაზის ანალიტიკოსი 2000 2005
5 პერეგრინ ენტერპრაისი კომპანიის აუდიტორი 1998 2000
6 პერეგრინ ენტერპრაისი ბილინგის მენეჯერი 1996 1998
7 პერეგრინ ენტერპრაისი კომპიუტერული ქსელის ინჟინერი 1995 1996
8 პერეგრინ ენტერპრაისი ბუღალტერი 1994 1995

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 განვითარებადი კომპიუტერული ქსელის ტოპოლოგიური სტრუქტურის სინთეზის ალგორითმი 1987
2 მარშრუტიზაციის ალგორითმების გავლენის ანალიზი, პაკეტური კომუტაციის ქსელის ოპტიმალურ ტოპოლოგიაზე. 1988
3 ნაკადთა განხრის მოდიფიცირებული ალგორითმი კომპიუტერული ქსელების ინტეგრალური მახასიათებლების კვლევისთვის 1989