თუ სწავლა გინდა
   
ჭიჭინაძე რევაზ

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • r.chichinadze@ug.edu.ge

ბიო

რევაზ ჭიჭინაძე - საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის, ეკონომიკისა დამარვის სკოლის ასოცირებული პროფესორი.  აქვს ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის კვალიფიკაცია. გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები ნიუ-იურკის უნივერსიტეტში ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ეკონომიკის მიმართულებით. აქვს დარგში მრავალწლიანი პედაგოგიური გამოცდილება (მათ შორის, ინგლისურ ენაზე სალექციო კურსების გაძღოლის) გამოცდილება.