თუ სწავლა გინდა
   
ლომინეიშვილი ქეთევან

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ენა და ლიტერატურა /
2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი 06/24/2011/
3 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი (ბაკალავრი) 10/21/2008/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შსს სასაზღვრო პოლიცია ანალიტიკოსი 03/31/2011 02/03/2014
2 შპს საერთაშორისო ბიზნეს პარტნიორობა დირექტორის მოადგილე 03/03/2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი