თუ სწავლა გინდა
   
ჭიღლაძე დავით

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ეკონომიკის ბიზნესისა და მართვის სკოლა მენეჯერი 05/24/2011/
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ეკონომიკის ბიზნესისა და მართვის სკოლა საჯარო მმართველობა 06/19/2014/
3 საქართველოს უნივერსიტეტი ეკონომიკის ბიზნესისა და მართვის სკოლა ბაკალავრი 08/01/2011/
4 საქართველოს უნივერსიტეტი ეკონომიკის ბიზნესისა და მართვის სკოლა მაგისტრი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო უფროსი სპეციალისტი 11/13/2011

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი