პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


გარაყანიძე ზურაბ

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკა მაგისტრი 1981/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 კლინიკა "მედიკორი" ოჯახის ექომი 2008 2010

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი