თუ სწავლა გინდა
   
გარაყანიძე ზურაბ

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკა მაგისტრი 1981/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 კლინიკა "მედიკორი" ოჯახის ექომი 2008 2010

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი