თუ სწავლა გინდა
   
ტიბუა ლალი

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა–მათემატიკის ფაკულტეტი მათემატიკოსი /
2 ივანე ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა–მათემატიკის ფაკულტეტი მათემატიკოსი /
3 ივანე ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მათემატიკური ლოგიკა, ალგებრა და რიცხვთა თეორია ფიზიკა–მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი /
4 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა–მათემატიკის მათემატიკის /
5 ივ. ჯავახისვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა–მათემატიკის მათემატიკოსი 1996/
6 ივ. ჯავახისვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა–მათემატიკის ფიზ. მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 2006/
7 ივ. ჯავახისვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა–მათემატიკის მათემატიკოსი 1996/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასისტენტ პროფესორი 2011 2013
2 .საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი 2011 2014
3 ივანე ჯავახიშვილის სახ.თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ილია ვეკუას სახ.გმი მკვლევარი 2007 2014
4 ივანე ჯავახიშვილის სახ.თსუ მოწვეული ლექტორი 2007 2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ურანგო ოპერატორების ზოგიერთი თვისება 2015
2 ურანგო ფორმალური სიმრავლეთა თეორიის აღწერა 2015