თუ სწავლა გინდა
   
ვასაძე ოთარ

ასოცირებული პროფესორი, ექსპერტი, დოქტორი

  • o.vasadze@ug.edu.ge

ბიო

ოთარ ვასაძე- ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლაში. აქვს დოქტორის ხარისხი და მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის კვალიფიკაცია. ასევე აქვს პედაგოგიური (მათ შორის ინგლისურ ენაზე სალექციო კურსების წაყვანის ) და ჯანდაცვის მენეჯერად მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო პუბიკაციები ჯანდაცვის მენეჯმენტის მიმართულებით. გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი მრავალი ტრენინგი, რაც აძლევს მას აღნიშნული კომპონენტების სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელ კომპეტენციას HELM 2210 Basic Health care Management (ჯანდაცვის მენეჯმენტის საფუძვლები) კურსში.