თუ სწავლა გინდა
   
ებრალიძე თამარ

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • t.ebralidze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართლისმცოდნე /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01
2 გურამ თავართქილაძის უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2010
3 თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი უფროსი მეცნიერთანამშრომელი 1996
4 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი მევნიერთანამშრომელი 1993 1996
5 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი უმცროსი მეცნიერთანამშრომელი 1979 1993

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 სისხლის სამართლის სასამართლო პრაქტიკის კომენტარი. დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის თავი XXII-XXIV) 1984
2 სისხლის სამართლის სასამართლო პრაქტიკის კომენტარი. დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის თავი XXII-XXIV) 1984
3 Provocation of a crime and operational experiment 1985
4 სისხლის სამართლის სასამართლო პრაქტიკის კომენტარი. დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ 1985
5 სისხლის სამართლის სასამართლო პრაქტიკის კომენტარი. ეკონომიკური დანაშაული 1985
6 სისხლის სამართლის კოდექსის 172'-ე მუხლის სრულყოფისათვის 1991
7 სისხლის სამართლის კოდექსის 172'-ე მუხლის სრულყოფისათვის 1991
8 წამქეზებელი წაქეზებულის წინააღმდეგ 2000
9 წამქეზებელი წაქეზებულის წინააღმდეგ 2002
10 ჯგუფური დანაშაულის კვალიფიკაციის საკითხისათვის, 2003
11 წამქეზებლობის სამართლებრივი ბუნების საკითხისათვის 2003
12 ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება 2004
13 წამქეზებლის ფიგურა სისხლის სამართალში 2005
14 ყაჩაღობა თუ ძარცვა ძალადობით? 2005
15 ყაჩაღობა თუ ძარცვა ძალადობით? 2005
16 წიგნის საჯარო განხილვა 2006
17 წიგნის საჯარო განხილვა 2006
18 სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა საზღვარგარეთ ჩადენილი დანაშაულისათვის 2006
19 წამქეზებლის ფიგურა სისხლის სამართალში 2006
20 არასრულწლოვანის დანაშაულებრივ საქმიანობაში ჩაბმის საკანონმდებლო რეგლამენტაციის გამო 2008
21 არასრულწლოვანის დანაშაულებრივ საქმიანობაში ჩაბმის საკანონმდებლო რეგლამენტაციის გამო 2008
22 არასრულწლოვანის ჩაბმა დანაშაულებრივ და სხვა ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში 2009
23 პასუხისმგებლობა დანაშაულებრივ საქმიანობაში არასრულწლოვანის ჩაბმისათვის 2010
24 პასუხისმგებლობა დანაშაულებრივ საქმიანობაში არასრულწლოვანის ჩაბმისათვის 2010