თუ სწავლა გინდა
   
ებრალიძე თამარ

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • t.ebralidze@ug.edu.ge

ბიო

თამარ ებრალიძე -  საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი 2010  წლიდან. სამართლის დოქტორი. მისი სადისერტაციო თემა გახლდათ „ არასრულწლოვნის ჩაბმა დანაშაულებრივ და სხვა ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში“. მისი სამეცნიერო ინტერესი ფოკუსირებულია აქტუალურ სისხლისსამართლებრივ პრობლემებზე. არის ათობით პუბლიკაციის, მონოგრაფიისა და ნაშრომის ავტორი.  თავისუფლად ფლობს რუსულ ენას, საშუალოდ - გერმანულ ენას.  ჰყავს მეუღლე და შვილი.