თუ სწავლა გინდა
   
მეფარიშვილი ქეთევან

ასოცირებული პროფესორი, ექსპერტი, მაგისტრი

  • k.meparishvili@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 გრენობლის ბიზნეს სკოლა ბიზნესის ადმინისტრირება მაგისტრი ბიზნესის ადმინისტრირებაში Jan 1 1900 12:00AM/
2 კავკასიის ბიზნესის სკოლა ბიზნესის ადმინისტრირება საერთაშორისო აღმასრულებელი ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი სტრატეგიული განვითარებისა და მარკეტინგის სამსახური 2011 ??????
3 შპს "ბიზნეს სოლუშენ კონსალტინგი" აღმასრულებელი დირექტორი 2009 2011
4 რადიომაუწყებლობა 97.1 FM აღმასრულებელი დირექტორი 2006 2009
5 შპს "რეკლამობილი" მარკეტინგის მენეჯერი/თანადამფუძნებელი 2005 2006

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ორგანიზაციაში ადამიანური რესურსების კონტრიბუციის ფინანსური კოეფიციენტი