პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


დუნდუა შალვა

, დოქტორი

  • sh.dundua@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დასავლეთ ევროპული ენები /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგია /
3 გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი პედაგოგიური პედაგოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 პედაგოგიური მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი მეცნიერ-თანამშრომელი 1984 2001
2 123-ე საშუალო სკოლა მასწავლებელი 1983 1996
3 ”რიკარდ ჰაი სქულ”, ტალაჰასი, ფლორიდა, აშშ სოციალური და ეკონომიკური მეცნიერებების მასწავლებელი 1996 1997
4 ”კრიტიკული აზროვნება და წერა-კითხვა” პროექტის კოორდინატორი 1998 2000
5 ფონდი ”ღია საზოგადოება საქართველო” განათლების პროგრამის დირექტორი 2000 2003
6 თბილისის პედაგოგიური ინსტიტუტი ლექტორი 1999 2003
7 განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო პროგრამა დირექტორი 2002 2006
8 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი ლექტორი-წამყვანი პროფესორი 2005
9 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ”სამოქალაქო განათლება საშუალო სკოლებში” 2002
2 კულტურათა შორისი ინტერაქტიულლი სწავლება”.მედისონი, ვისკონსი, აშშ 2002
3 ”სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება” 2001
4 პედაგოგიური თამაშები განათლებაში 2001
5 თანამედროვე მასწავლებლის სოციალური და ფსიქოლოგიური მახასიათებლები 1999
6 ღირებულებათა გაცნობიერების შესახებ 1999
7 კონფლიქტი მასწავლებელთა და მშობელთა ურთიერთობაში 1994
8 დიალოგი მასწავლებელსა და მშობელს შორის 1990
9 თავისუფლება და ავტორიტეტი 1987
10 სამოქალაქო განათლება საშუალო სკოლაში 1986
11 Interactive Teaching across Cultures. Interactive Teaching and Learning across Disciplines and Cultures – Case Method & Other Techniques 1986
12 სახელმძღვანელო მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაციის ლიდერებისა და აქტივისტებისათვის 1985