თუ სწავლა გინდა
   
კვაჭანტირაძე ინგა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

  • i.kvachantiradze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობა /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2005
3 საქართველოს ეროვნული ბანკი დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 2001 2005
4 საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2000 2001
5 იბერია მასწავლებელი 1996 2000
6 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მრჩეველი, განყოფილების უფროსი 1996 2000

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი