პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კვაჭანტირაძე ინგა

, მაგისტრი

  • i.kvachantiradze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობა /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 იბერია მასწავლებელი 1996 2000
2 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მრჩეველი, განყოფილების უფროსი 1996 2000
3 საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2000 2001
4 საქართველოს ეროვნული ბანკი დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 2001 2005
5 თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2005
6 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი