თუ სწავლა გინდა
   
ნადარაია კახა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • k.nadaraia@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო 1 Dec 9 2006 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 აკადემიკოს ნ. ყიფშიძის სახელობის თერაპიის ეროვნული ცენტრი გულის იშემიური დაავადების განყოფილების გამგე 2009 2011
2 საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი ლოკალური ხელმძღვანელი 2007 2011
3 თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი "თბილისი" საგნის ხელმძღვანელი/ასოცირებული პროფესორი 2003 2008
4 თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი "თბილისი" ასოცირებული პროფესორი 2003 2008
5 საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი მოწვეული სპეციალისტი 2002 2007
6 აკადემიკოს ნ. ყიფშიძის სახელობის თერაპიის ეროვნული ცენტრი გულის იშემიური დაავადების და კარდიომიოპათიების განყოფილების უფროსი ექიმ-ორდინატორი - კლინიკური ნაწილის ხელმძღვანელი 2001 2009
7 თერაპიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი მეცნიერ-მუშაკი 1993 2011

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების პრევენცია საქართველოში ჯანმრთელობის ევროპული სტრატეგიის კონტექსტში. 2004
2 Prospective analysis of dilated cardiomyopathy. 2006
3 Some aspects of genetic predisposes of Atherosclerosis. Journal of Clinical Lipidology 2007
4 Evaluation of long-term outcome of viral and idiopathic Dilated Cardiomyopathy. 2007
5 ნეიროჰორმონალური მოდულატორების როლი დილატაციური კარდიომიოპათიის ხანგრძლივ პროგნოზში. 2007
6 Lipid exchange disturbances in neonates and hereditary predisposes of Atherosclerosis. 2008
7 Dilated cardiomyopathy: improvement of long-term prognosis in georgian population. 2008
8 Clinical Manifestation and Long-term Prognosis of Viral and idiopathic Dilated cardiomyopathy. 2008
9 Significant aspects of hereditary predisposes of Atherosclerosis revealed in neonates. 2008
10 Dyslipoproteinemia in neonates and hereditary predisposes of Atherosclerosis 2009
11 Dual inhibition of cholesterol synthesis and absorbtion by Statins and Ezetimibe: a new approach to treatment for Dyslipidemia. 2009
12 Effectiveness and safety of dual inhibition by Ezetimibe and Statins in high risk patients with primary hypercholesterolemia. 2010
13 ატორვასტატინით თერაპიის ფონზე ეზეტიმიბით ადრეული მკურნალობის დამატებითი ეფექტურობისა და უსაფრთხოების შეფასება მწვავე კორონარული სინდრომის დროს. 2010
14 The influence of the beta-blockers therapy on the life quality in patients with Dilated Cardiomyopathy. 2010