პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ნადარაია კახა

, დოქტორი

  • k.nadaraia@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო 1 Dec 9 2006 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი "თბილისი" ასოცირებული პროფესორი 2003 2008
2 აკადემიკოს ნ. ყიფშიძის სახელობის თერაპიის ეროვნული ცენტრი გულის იშემიური დაავადების და კარდიომიოპათიების განყოფილების უფროსი ექიმ-ორდინატორი - კლინიკური ნაწილის ხელმძღვანელი 2001 2009
3 საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი მოწვეული სპეციალისტი 2002 2007
4 აკადემიკოს ნ. ყიფშიძის სახელობის თერაპიის ეროვნული ცენტრი გულის იშემიური დაავადების განყოფილების გამგე 2009 2011
5 თერაპიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი მეცნიერ-მუშაკი 1993 2011
6 თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი "თბილისი" საგნის ხელმძღვანელი/ასოცირებული პროფესორი 2003 2008
7 საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი ლოკალური ხელმძღვანელი 2007 2011

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Effectiveness and safety of dual inhibition by Ezetimibe and Statins in high risk patients with primary hypercholesterolemia. 2010
2 ატორვასტატინით თერაპიის ფონზე ეზეტიმიბით ადრეული მკურნალობის დამატებითი ეფექტურობისა და უსაფრთხოების შეფასება მწვავე კორონარული სინდრომის დროს. 2010
3 The influence of the beta-blockers therapy on the life quality in patients with Dilated Cardiomyopathy. 2010
4 Dyslipoproteinemia in neonates and hereditary predisposes of Atherosclerosis 2009
5 Dual inhibition of cholesterol synthesis and absorbtion by Statins and Ezetimibe: a new approach to treatment for Dyslipidemia. 2009
6 Lipid exchange disturbances in neonates and hereditary predisposes of Atherosclerosis. 2008
7 Dilated cardiomyopathy: improvement of long-term prognosis in georgian population. 2008
8 Clinical Manifestation and Long-term Prognosis of Viral and idiopathic Dilated cardiomyopathy. 2008
9 Significant aspects of hereditary predisposes of Atherosclerosis revealed in neonates. 2008
10 Some aspects of genetic predisposes of Atherosclerosis. Journal of Clinical Lipidology 2007
11 Evaluation of long-term outcome of viral and idiopathic Dilated Cardiomyopathy. 2007
12 ნეიროჰორმონალური მოდულატორების როლი დილატაციური კარდიომიოპათიის ხანგრძლივ პროგნოზში. 2007
13 Prospective analysis of dilated cardiomyopathy. 2006
14 გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების პრევენცია საქართველოში ჯანმრთელობის ევროპული სტრატეგიის კონტექსტში. 2004