თუ სწავლა გინდა
   
დათუკიშვილი ქეთევან

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • d.ketevan@ug.edu.ge

ბიო

ქეთევან დათუკიშვილი - საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. დაამთავრა არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტურა და მიენიჭა ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი. მან ასევე დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მიენიჭა ფილოლოგის, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაცია. მას აქვს მრავალწლიანი პროფესიული გამოცდილება.