პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


დათუკიშვილი ქეთევან

, დოქტორი

  • d.ketevan@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტურა ქართველური ენების განყოფილება ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი Jun 11 1991 12:00AM/
2 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიის ფილოლოგის, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაცია Jun 30 2011 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტი მოწვეული სპეციალისტი 1992 1996
2 თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2002 2003
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2009 2001
4 არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი მეცნიერი თანამშრომელი / უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1990 2001
5 არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი კომპიუტერული ლინგვისტიკის ლაბორატორიის გამგე 2001 2006
6 არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 2006 2009
7 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახელმწიფო ენის პროგრამის მთავარი სპეციალისტი 2006 2008
8 კავშირი “ქართული ინფორმატიკულ-ლინგვისტური ცენტრი”, გამგეობის თავმჯდომარე 1998 2011
9 ლინგვისტური ტექნოლოგიების ჯგუფი მოდელირების მიმართულების ხელმძღვანელი 2008 2001

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 სახელთა მორფოოგიური ანოტირების საკითხები ქართული ენის კორპუსისათვის 2004
2 მორფოლოგიური ინფორმაციის სტრუქტურა ქართული ენის კორპუსისათვის, 2005
3 ქართული სამწერლო ენის კორპუსი - ნაციონალური კორპუსის სტრატეგიის განმსაზღვრელი 2005
4 მორფოლოგიური ინფორმაციის სტრუქტურა ქართული ენის კორპუსისათვის 2007
5 ქარქართული ენის კორპუსი (მიზნები და ამოცანები), თული ენის კორპუსი (მიზნები და ამოცანები) 2008