პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კოშორიძე თამარ

, მაგისტრი

  • t.koshoridze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიის ფაკულტეტი გათანაბრებულია მაგისტრის ხარისხთან Jan 1 1998 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს საელჩო იტალიაში კონსულის თანაშემწე 251 182
2 ევრაზიის ფონდი თარჯიმანი (ხელშეკრულებით) 2006 2008
3 საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია რედაქტორი (ხელშეკრულებით) 2006 2009
4 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქართული ენის სტილისტიკის მასწავლებელი 2006 167
5 საქართველოს საელჩო იტალიაში ელჩის თანაშემწე 401 286
6 ენის სკოლა (ამერიკის საელჩოს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების კონტრაქტორი ორგანიზაცია) ქართული და რუსული ენების მასწავლებელი 222 167
7 თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი საზღვარგარეთის ლიტერატურის ისტორიის მასწავლებელი 2003 2006
8 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლათინური და ძველი ბერძნული ენების მასწავლებელი 2000 2005
9 ქართული ენის საერთაშორისო ცენტრი ქართული და რუსული ენების მასწავლებელი 1999 2005
10 მცირე აკადემია ლათინური ენის მასწავლებელი 1998 2000
11 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ბიბლიოთეკა) ინფორმაციული კვლევის განყოფილების უფროსი 2012/06/01
12 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ნარატიული ინფორმაციის ასახვა კუნძულ თერის ფრესკულ ფერწერაში 2006
2 იტალიური რომანტიზმი 2006
3 ცისფერი მაიმუნები მინოსურ ფრესკულ ფერწერაში - ფუფუნების საგანი თუ საკრალური ცხოველი 2012