თუ სწავლა გინდა
   
კოშორიძე თამარ

მოწვეული ლექტორი, მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრი

  • t.koshoridze@ug.edu.ge

ბიო

თამარ კოშორიძე - საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი და მიენიჭა მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. მას აქვს ლექციების ჩატარების მრავალწლიანი გამოცდილება.