პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


გეგეშიძე ეკა

,

  • e.gegeshidze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საინჟინრო ეკონომიკური ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი (ინჟინერ–ეკონომისტი) Nov 1 1996 12:00AM/
2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკის და ბიზნესის ეკონომიკის დოქტორი Jun 16 2011 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო აღმასრულებელი დირექტორი 2003.01.01
2 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მიწვეული მასწავლებელი 2008/01/01 2012/12/01
3 გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი მიწვეული მასწავლებელი 2008/01/01 2010/01/01
4 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მიწვეული მასწავლებელი 2008/01/01 2009/01/01
5 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასისტენტ -პროფესორი 2006/01/01 2008/01/01
6 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.03.05 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 განათლება, სკოლა და ეკონომიკური ზრდა. 2009
2 რა არის მმართველობითი აღრიცხვა 2009
3 ეკონომიკური ზრდა და გლობალიზაციის ხარკი 2008
4 ეკონომიკური ზრდა და მშპ ერთ ბიზნეს სუბიექტზე საქართველოში 2008
5 სამეწარმეო უნარების განვითარება სიღარიბის შესამცირებლად 2005
6 საქართველოს სტრატეგიული განვითარების პერსპექტივები 2002
7 სიღარიბის დაძლევისა და ეკონომიკური ზრდის პროგრამა 2001
8 თავისუფალი ვაჭრობის მხარდაჭერა საქართველოში 2001