პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


სულაშვილი მარიკა

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო ექიმი /
2 შინაგანი მედიცინა ოჯახის ექიმი 03/06/2014/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტი მოწვეული ლექტორი 04/03/2010
2 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი 02/13/2012 06/22/2014
3 აკად. ნ. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური კლინიკა უწყვეტი სამედიცინო განათლების ცენტრის მთავარი სპეციალისტი 4/09/2005 11/21/2008
4 კლინიკა ,,კურაციო" ოჯახის ექიმი 09/09/2013 02/15/2015

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი