პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
გოდერიძე თამარ

ასისტენტ პროფესორი, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო საქმე მკურნალი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Pharmacokinetics 0
2 Factors that influence bioavailability 0
3 Drug Distribution 0
4 Inhibitors of the Renin-Angiotensin System 0
5 Angiotensin-converting enzyme inhibitors 0
6 Antiarrhythmics 0
7 Lidocaine 0
8 Antianginal Drugs 0
9 Organic Nitrates 0
10 Beta-Adrenergic Blockers 0
11 Calcium-Channel Blockers 0
12 Antihypertensives 0
13 Thiazide diuretics 0
14 Loop diuretics 0
15 ფარმაკოლოგია 2014