თუ სწავლა გინდა
   
გოდერიძე თამარ

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი


ბიო

თამარ გოდერიძე -მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი; საქართველოს უნივერსიტეტის და  „ნიუვიჟენ“ უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. მისი სალექციო კურსი არის ზოგადი პათოლოგია, ფარმაკოლოგია და საოჯახო მედიცინა.  აქვს სხვადასხვა სადაზღვევო კომპანიაში ოჯახის ექიმად მუშაობის გამოცდილება; ოჯახის უფროს ექიმად მუშაობდა შემდეგ კომპანიებში: სს „სახალხო დაზღვევა“ (2007–2009წწ.), სადაზღვევო კომპანია „IC ჯგუფი“ (2009–2010წწ.), შპს „Maneged Care Network - MCN“ (2010-2011წწ.), სადაზღვევო კომპანია „პარტნიორი“ (2011–2012წწ.), კლინიკა „ნიუჰოსპიტალსი“,  2012 წლიდან 2014 წლამდე იყო საოჯახო მედიცინის ცენტრის -  „მედიჰელფის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დირექტორი. არის ერთი სადოქტორო დისერტაციისა და რამდენიმე სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი. 2012 წლიდან არის სადაზღვევო კომპანია „არდის“ და  ქართულ–ამერიკულ კლინიკა „მედიქალ ჰაუსის“ ოჯახის ექიმი და კლინიკა „აქსამედიკალის“ ექიმი-ენდოკრინოლოგი. დაოჯახებულია, ჰყავს მეუღლე და ოთხი შვილი.