თუ სწავლა გინდა
   
გოგინაშვილი ქეთევან

ასისტენტი, მაგისტრი


ბიო

ქეთევან გოგინაშვილი - საქართველოს უნივერსიტეტში იკავებს ასისტენტის თანამდებობას. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი. საქართველოს უნივერსიტეტში მას მიენიჭა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრის ხარისხი. USAID საქართველოში ის იკავებდა კონსულტანტის თანამდებობას, ხოლო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში იკავებს მთავასი სპეციალისტის თანამდებობას.