თუ სწავლა გინდა
   
პაჭკორია თათია

მოწვეული ლექტორი,


ბიო

პაჭკორია თათია- მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში. 1987 წელს დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი. ის არის ინკლუზიური განათლების კოორდინატორი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში.