პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


პაჭკორია თათია

,

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილი სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგი ფილოლოგი /
2 თბილისის სახელმჭიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიის ფაკულტეტი ფილოლოგი /
3 თბილისის სახელმჭიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიის ფილოლოგი 07/16/1987/
4 სპეციალური განათლების კურსი სპეციალური განათლება 08/14/2007/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 განათლებისა და მეცნიიერების სამინისტრო ინკლუზიური განათლების მოორდინატორი 2005

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ”ინკლუზიური განათლება- გზამკვლევი სკოლის მასწავლებლებისათვის" 2010
2 ”ინკლუზიური განათლება – ვისწავლოთ ერთად" 2008
3 ”ინკლუზიური განათლება- გზამკვლევი სკოლის მასწავლებლებისათვის" 2009
4 "სწავლის უნარის დარღვევის მქონე მოსწავლეეთა სწავლება". 2010
5 ინკლუზიური განათლების ლექსიკონი ” ცნებები და ტერმინები” 2010
6 ”გზამკვლევი მასწავლებლებისათვის -ინკლუზიური განათლება. 2011-2016 წლების ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით”. 2011
7 „სმენის დარღვევის მქონე მოსწავლეების სწავლება” 2012
8 "სპორტი სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის“ 2013