თუ სწავლა გინდა
   
დეკანოზიშვილი ციური

მოწვეული სპეციალისტი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ქ. თბილისის ი.ჭავჭავაძის სახ. უცხო ენათა ინსტიტუტი ინგლისური ენის ფაკულტეტეი May 30 1987 12:00AM/
2 /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ინგლისური ენის ლექტორი 2001.09.15 2011.09.13

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი