თუ სწავლა გინდა
   
დეკანოზიშვილი ციური

მოწვეული სპეციალისტი, დოქტორი


ბიო

ციური დეკანოზიშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულმეცნიერებათა სკოლის ლექტორი 2012 წლიდან.  ასწავლის ინგლისურ ენას საბაკალავროს წავლების საფეხურზე. მისი სამეცნიერო საქმიანობა დაკავშირებულია ინგლისური პოეტური ნაწარმოებების თარგმანის პრობლემატიკასთან.

მონაწილეობდა საერთაშორისო კონფერენციებში; გავლილი აქვს ტრეინინგები სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების, სწავლების სტრატეგიების მიმართულებით. მიღებული აქვს შესაბამისი დიპლომები და სერთიფიკატები.     ჰყავს ორი შვილი და შვილისშვილი.