თუ სწავლა გინდა
   
აროშიძე ნინო

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგია სოციალური ფსიქოლოგიის მაგისტრი 07/04/1994/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტი ლექტორი 09/05/2004 03/02/2008
2 საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო. სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი „მოდული“ ფსიქოლოგი 06/03/1996 03/03/2008
3 შ.პ.ს."ავერსის კლინიკა" კადრების შერჩევისა და ტრენინგ მენეჯერი 04/2010
4 შ.პ.ს. "ეისითი კვლევა" ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი, ტრენერი 03/04/2007 03/04/2010

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი