თუ სწავლა გინდა
   
კიკვაძე თამარ

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

თამარ კიკვაძე - საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. დაამთავრა თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დასავლურ ენათა და კულტურათა სახელმწიფო უნივერსიტეტში ინგლლისური ენის ფაკულტეტი. მას აქვს ლექციების ჩატარების მრავალწლიანი გამოცდილება სხვადასხვა უნივერსიტეტში.