თუ სწავლა გინდა
   
გამყრელიძე მარიკა

ასოცირებული პროფესორი,


ბიო

მარიკა გამყრელიძე - საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერისტეტი და მიენიჭა მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი, ამავე უნივერსიტეტში დაამთავრა პედიატრიის ფაკულტეტი სპეციალიზაციით ექიმი პედიატრი. მან დაამთავრა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის თბილისის ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტი და მიენიჭა             მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. მარიკა გამყრელიძეს აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება, როგორც პროფესიულ ასევე განათლების სფეროში. გავლილი აქვს მრავალი პროფესიის ასამაღლებელი ტრენინგი.