თუ სწავლა გინდა
   
მჭედლიძე მარინე

მოწვეული ლექტორი,


ბიო

მჭედლიძე მარინე-მოწვეული ლექტორი- 1998 წელს მან დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. იგი ესწრებოდა სხვადასხვა კონფერენციებს და გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები.