თუ სწავლა გინდა
   
გამეზარდაშვილი თეა

ასოცირებული პროფესორი, ექსპერტი, დოქტორი

  • t.gamezardashvili@ug.edu.ge

ბიო

თეა გამეზარდაშვილი - საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. დაამთავრა თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტი, მიენიჭა ექიმის კვალიფიკაცია. მას ასევე მიენიჭა საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი. თეა გამეზარდაშვილს აქვს სხვადასხვა პროფესიული უნარების ასამაღლებელი ტრენინგი გავლილი.