თუ სწავლა გინდა
   
ბახტურიძე გიორგი

ასოცირებული პროფესორი,


ბიო

გიორგი ბახტურიძე- მოწვეული სპეციალისტი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლაში. უძღვება ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და ქცევების ცლილების კურსს. აქვს ექიმი- ლაბორანტის, ბიოლოგისა და ეკოლოგის დიპლომი ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, ასევე მაგისტრის ხარისხი ჯანმრთელობის ხელშეწყობაში ბერგენის უნივერსიტეტიდან (ნორვეგია), იქვე დაასრულა დოქტორანტურის სასწავლო კურსი ჯანმრთელობის ხელშეწყობასა და პოლიტიკაში.გავლილი აქვს კურსები და ტრენინგების თამბაქოს კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სხვადასხვა მიმართულებით. ასევე სტაჟირება გაიარა ჯანმრთლეობის გაზომვისა და შეფასების ინსტიტუტში, რომელიც მდებარეობს ქ. სიატლში და წარმოადგენს ვაშინგტონის უნივერსიტეტის კვლევით ცენტრს ამ მიმართულებაში. აქვს თამბაქოს კონტროლის, ფიზიკური აქტივობის, ჯანსაღი კვების, იმუნიზაციის, შიდსის და საზ.ჯანდაცვის სხვადასხვა მიმართულებაში საინფორმაციო- საკომუნიკაციო კაპლანიების, სასწავლო ტრენინგების, პოლიტიკის ფორმირების, სამართლებრივი რეგულირებისა და მედია ადვოკატირების მრავალწლიანი გამოცდილება, როგორც საქართველოში ასევე უცხოეთში.