თუ სწავლა გინდა
   
ლობჯანიძე მარიამ

ჯანდაცვის მენეჯმენტის დეპარტამენტის უფროსი,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი