პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
გოგიბერიძე გია

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

  • g.gogiberidze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული Jul 1 1997 12:00AM/
2 სამართლის დოქტორი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი ''ალმა-მატერი'' მოწვეული სპეციალისტი 2009/01/01 2000/01/01
3 თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასისტენტ-პროფესორი 2009/01/01
4 შპს `საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა'' იურიდიული აღმასრულებელი მენეჯერი 2008/01/01 2010/01/01
5 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სახელმწიფო რეგისტრაციისა და ლიცენზირების დეპარტამენტის უფროსი 2007/01/01 2008/01/01
6 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო პარლამენტთან ურთიერთობისა და სამართალშემოქმედების დეპარტამენტის უფროსი 2002/01/01 2004/01/01
7 საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა, კანონიერებისა და ადმინისტრაციული რეფორმების კომიტეტი კომიტეტის აპარატის უფროსი 2001/01/01 2002/01/01
8 თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიურო სამართლებრივ საკითხთა სექტორის წამყვანი სპეციალისტი, სამართლებრივ საკითხთა სექტორის უფროსი 1998/01/01 2000/01/01
9 საქართველოს პარლამენტი წამყვანი სპეციალისტი 1996.12.04 1998.08.10

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 გადაწყვეტილების მიღების პროცეში საჯარო ინტერესების დაცვისა და ლობირების პროცესის რეგულირება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით 2011