თუ სწავლა გინდა
   
ბატიაშვილი ზურაბ

ექსპერტი, მოწვეული ლექტორი, დოქტორი


ბიო

ზურაბ ბატიაშვილი - მოწვეული სპეციალისტი - უძღვება თურქეთისპოლიტიკისა დამთავრობის, ასევე თურქული ენის კურსებს. მას აქვს მიღებული დოქტორის დიპლომი ისტორიაში - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ასევე დამთავრებული აქვს ანკარის უნივერსიტეტის TÖMER-ის (თურქული ენის შემსწავლელი ცენტრი) სრული კურსი. აქვს საქართველოს პარლამენტში, საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და უცხოეთში საქართველოს დიპლომატიურ მისიებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. არის ისტორიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მრავალი წიგნისა და პუბლიკაციის ავტორი.