თუ სწავლა გინდა
   
ბატიაშვილი ზურაბ

ექსპერტი, მოწვეული ლექტორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორიის დოქტორი 05/15/2004/
2 /
3 /
4 თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტი აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორია და საერთაშორისო ურთიერთოებები /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მრჩეველი 11/20/2013 02/01/2014
2 საქართველოს საელჩო ქ. ანკარაში მრჩეველი 08/04/2006 10/10/2013
3 საქართველოს პარლამენტი წამყვანი სპეციალისტი 05/30/1998 04/20/2003
4 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მრჩეველი 04/20/2003 08/04/2006
5 სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე 02/15/2016
6 სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო უფროსი მრჩეველი 02/01/2014 02/15/2016

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი