პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ბატიაშვილი ზურაბ

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორიის დოქტორი 05/15/2004/
2 /
3 /
4 თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტი აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორია და საერთაშორისო ურთიერთოებები /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო უფროსი მრჩეველი 02/01/2014 02/15/2016
2 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მრჩეველი 11/20/2013 02/01/2014
3 საქართველოს საელჩო ქ. ანკარაში მრჩეველი 08/04/2006 10/10/2013
4 საგარეო საქმეთა სამინისტრო მრჩეველი 04/20/2003 08/04/2006
5 საქართველოს პარლამენტი წამყვანი სპეციალისტი 05/30/1998 04/20/2003
6 სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე 02/15/2016

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი