თუ სწავლა გინდა
   
ნანობაშვილი ქეთევან

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი


ბიო

ქეთევან ნანობაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლაში. აქვს აკადემიური დოქტორის ხარისხი (PhD) მედიცინაში (სტომატოლოგიაში) საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (სტომატოლოგიისა და ანატომია - პათოლოგიური ანატომიის დეპარტამენტი). მას დამთავრებული აქვს გრ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტის სტომატოლოგიური ფაკულტეტი (თბილისი), რის შემდეგაც მუშაობდა ამავე უნივერსიტეტთან არსებულ სტომატოლოგიურ კლინიკაში “Alma Dent” - ექიმ-სტომატოლოგი თანამდებობაზე. 2001 წელს მიიღო ზოგადი ექიმ-სტომატოლოგის სერტიფიკატი, 2004 წელს - თერაპევტ სტომატოლოგის სერტიფიკატი. 2012 წელს - ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგის სერტიფიკატი. 2006 წლიდან, კლინიკური მუშაობის პარალელურად, ის ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობასაც. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო პუბლიკაციები. აქვს გამოხატული კომუნიკაციის უნარი. ყოველივე ზემოაღნიშნული აძლევს კომპეტენციას ქეთევან ნანობაშვილს გაუძღვეს შემდეგ სალექციო კურსებს: ბავშვთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია.