თუ სწავლა გინდა
   
ნანობაშვილი ქეთევან

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი მედიცინის სტომატოლოგი 11/13/2009/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შპს. "K&N" სტომატოლოგიური კლინიკა დირექტორი 12/10/2013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი