პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


იოსელიანი კონსტანტინე

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი სახელმწიფო მართვის სკოლა მაგისტრის აკადემიური ხარისხი 07/30/2007/
2 ჟენევის უნივერსიტეტი საერთაშორისო და ევროპული უსაფრთხოება მაგისტრი 07/01/2015/
3 ნატოს თავდაცვის კოლეჯი 02/01/2015/
4 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სახელმწიფო მართვის მოხელე ბაკალავრი 03/10/2004/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს საელჩო ფინეთის რესპუბლიკაში საქმეთა დროებითი რწმუნებული 01/15/2012 02/03/2014
2 საქართველოს საელჩო შვედეთის სამეფოში უფროსი მრჩეველი (პოლიტიცური) 01/15/2011 06/12/2012
3 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დასავლეთ და ცენტრალური ევროპის სამმართველოს უფროსი 09/07/2010 01/09/2011
4 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო უსაფრთხოების პოლიტიკისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტი, ნატოს სამმართველოს მრჩეველი 10/28/2005 09/03/2010
5 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიცია სამართლებრივ საკითხთა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი ინსპექტორი 03/24/2004 10/23/2005
6 საზოგადოებრივი მოძრაობა "ივერია" ელექტრონული გაზეთის iwww.iveria.biz რედაქტორი 04/03/2014 07/27/2015

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი