თუ სწავლა გინდა
   
იოსელიანი კონსტანტინე

მოწვეული ლექტორი, საერთაშორისო პოლიტიკის ანალიტიკური ცენტრის თანამშრომელი, მაგისტრი


ბიო

კონსტანტინე იოსელიანი - მოწვეული სპეციალისტი - უძღვება თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევებისა და დემოკრატიისა დ ამოქალაქეობის კურსებს. მას მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო და ევროპული უსაფრთოების საკითხებზე  Université de Genève-დან  და მაგისტრის ხარისხი  სახელმწიფო მართვაში საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტიდან. მან ასევე გაიარა ნატოს თავდაცვის კოლეჯის მაღალი რანგის კურსი. 2006-2010 წლებში, უსაფრთხოების პოლიტიკის კუთხით გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები აშშ-ში, ესტონეთში, ავსტრიაში, იტალიაში. აქვს დიპლომატიურ სამსახურში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ასევე საქართველოს საელჩოებში შევედეთში და ფინეთში.