თუ სწავლა გინდა
   
ბერუჩაშვილი თინა

ასისტენტ პროფესორი, მაგისტრი


ბიო

თინა ბერუჩაშვილი- მოწვეული სპეციალისტი- უძღვება ჯანმრთელობა და  მედიცინის ისტორიის საწყისების კურსს. მას მიღებული აქვს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორის აკადემიური ხარისხი( PHD) საქართველოს უნივერსიტეტში, ასევე სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრის ხარისხი(MPA) საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეტა ინსტიტუტში(GIPA).  მუშაობს ეროვნულ სკრინინგ ცენტრში გენერალურ მენეჯერად. აქვს ადამიანური რესურსების მართვის, ლიდერობის, პროექტების მართვის, ქალთა ჯანმრთელობის ადვოკატობის, პრევენციული კვლევისა და ზოგადი მართვის საკითხებში პრაქტიკული მუშაობის და კონსულტირების მრავალწლიანი გამოცდილება.