თუ სწავლა გინდა
   
ბერუჩაშვილი თინა

ასისტენტ პროფესორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი სახელმწიფო მართვა სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრი 06/27/2005/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ეროვნული სკრინინგ ცენტრი გენერალური მენეჯერი 05/01/2008

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი