თუ სწავლა გინდა
   
გოგიბერიძე ქეთევან

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

  • q.gogiberidze@ug.edu.ge

ბიო

 ქეთევან გოგიბერიძე -   საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პედიატრიის ფაკულტეტი პედიატრიის სპეციალობით. მან ასევე დაამთავრა ქაიროს ამერიკული უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით და ქაიროს დემოგრაფიული ცენტრში მიენიჭ მაგისტრის ხარისხი დემოგრაფიის მიმართულებით. ქეთევან გოგიბერიძეს აქვ მრავალწლიანი სამსახურეობრივი გამოცდილება და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სხვადასხვა კურსი გავლილი.