პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


გოგიბერიძე ქეთევან

, მაგისტრი

  • q.gogiberidze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პედიატრიული Sep 19 1995 12:00AM/
2 ქაიროს ამერიკული უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება ბიზნესის ადმინისტრირება Jan 1 1900 12:00AM/
3 ქაიროს დემოგრაფიული ცენტრი დემოგრაფია მაგისტრი Jun 12 2003 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 იაშვილის სახ. ბავშვთა ინფექციური საავადმყოფო პედიატრი 1995.10.02 1999.12.31
2 სოციალური დაცვისა და დემოგრაფიის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი სამედიცინო პროგრამების კოორდინატორი 1997.09.28 1999.12.31
3 სამედიცინო კონცერნი "კურაციო" პედიატრი 1999.10.03 1999.12.31
4 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2017.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი