თუ სწავლა გინდა
   
სულხანიშვილი სულხან

ასოცირებული პროფესორი, ინფორმატიკის დეპარტამენტის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი, ინფორმატიკის დეპარტამენტის უფროსი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი, დოქტორი

  • s.sulkhanishvili@ug.edu.ge

ბიო

სულხან სულხანიშვილი ინფორმატიკის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიის და მათემატიკის სკოლის  ინფრმატიკის დეპარტამენტის უფროსი. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო სტატიები. მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო კონფერენციებში.  არის საერთაშორისო აკადემიების: CISCO, Microsoft, Oracle, MikroTik  წარმომადგენელი და ტრენერი