თუ სწავლა გინდა
   
სულხანიშვილი სულხან

ასოცირებული პროფესორი, ინფორმატიკის დეპარტამენტის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი, ინფორმატიკის დეპარტამენტის უფროსი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი, IT აკადემიის ხელმძღვანელი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი, IT აკადემიის ხელმძღვანელი, დოქტორი

  • s.sulkhanishvili@ug.edu.ge

ბიო

სულხან სულხანიშვილი ინფორმატიკის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიის და მათემატიკის სკოლის  ინფრმატიკის დეპარტამენტის უფროსი. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო სტატიები. მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო კონფერენციებში.  არის საერთაშორისო აკადემიების: CISCO, Microsoft, Oracle, MikroTik  წარმომადგენელი და ტრენერი