პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


სულხანიშვილი სულხან

, მაგისტრი

  • s.sulkhanishvili@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ეკონომიკური ინფორმატიკა ინჟინერ-ინფორმატიკოსი /
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ეკონომიკური ინფორმატიკა მაგისტრი მეცნიერების /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სისტემური უზრუნველყოფა 2002 2005
2 ”ჯორჯიან ონლაინი" პროგრამისტი 2004 2005
3 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი ინფორმაციული ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფის სამსახურის თანამშრომელი 2005 2007
4 საქართველოს უნივერსიტეტი ინფორმაციული ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფის მენეჯერი 2007
5 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
6 საქართველოს უნივერსიტეტი ასისტენტ პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01
7 საქართველოს უნივერსიტეტი ასისტენტ პროფესორი 2013.09.02 2016.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი