თუ სწავლა გინდა
   
ჭულუხაძე ალექსანდრე

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • a.chulukhadze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თეირანის უნივერსიტეტი ლიტერატურისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მაგისტრი Mar 11 2003 12:00AM/
2 თეირანის უნივერსიტეტი ლიტერატურისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი Jul 27 2008 12:00AM/
3 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აღმოსავლეთმცოდნეობა ბაკალავრი May 3 1996 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თეირანის უნივერსიტეტის კავკასიურ კვლევათა ინსტიტუტი ირანისტიკისა და კავკასიურ კვლევათა უფროსი მეცნიერი, მიწვეული პროფესორი 21/10/2004 21/10/2008
2 ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩო ელჩის თანაშემწე 21/03/2009 05/09/2014
3 ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩო თბილისში თარჯიმანი 1999/04/01 1999/12/31
4 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სპარსული ენის მასწავლებელი 01/09/2009 01/09/2013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 *za((y)w) ძირის ეტიმოლოგიისათვის ქართულში 2003
2 რუბენ აბრაჰამიანი 2003
3 ოლგა არზუმანიანი 2003
4 მზია ანდრონიკაშვილი 2003
5 კონსტანტინე ფაღავა 2003
6 თეო ჩხეიძე 2003
7 ლეო ხეთაგუროვი 2003
8 თენგიზ გორელიშვილი 2003
9 ტერმინ "ერის" ეტიმოლოგია და სემანტიკა უძველეს ქართულ წყაროებში 2004
10 არანი და მდინარე არაქსის აუზის რეგიონები ქართულ ისტორიულ წყაროებში 2009
11 საქართველოსა და ირანის კულტურული ურთიერთობები XI-XIII სს-ში 2009
12 ირან-საქართველოს ურთიერთობები უძველესი დროიდან VI ს-ის ბოლომდე ირანულიდან ნასესხები ლექსიკის მონაცემთა საფუძველზე 2009
13 შაჰნამეს ქართული ვერსიები 2010
14 საქართველოს აზერბაიჯანული მოსახლეობა 2010
15 ირანის ისტორიის შესახებ საქართველოს არქივებში დაცული ისტორიული დოკუმენტების ჩამონათვალი, ტომი I, (სპარსულ ენაზე) 2011
16 ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები საქართველოში 2011