თუ სწავლა გინდა
   
კობახიძე შალვა

მოწვეული ლექტორი,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ი. ჭავჭავაძის თბილისის უცხო ენათა სახელწიფო ინსტიტუტი ინგლისური და რუსული ენები Jun 28 1986 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ინგლისური ენის ლექტორი 1993.09.01 1900.01.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი