პასუხი მთავარ კითხვაზე
   




მოწვეული სპეციალისტები


ფირანიშვილი ნონა

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ი.ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უცხო ენათა სახელწიფო ინსტიტუტი ინგლისური და გერმანული ენები Jun 30 1982 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ლექტორი 1983.09.01 1900.01.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.01.21 2013.07.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი