თუ სწავლა გინდა
   
ფირანიშვილი ნონა

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრი


ბიო

ფირანიშვილი ნონა- მოწვეული სპეციალისტი საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლასი 2013 წლიდან- 1982 წელს მან დაამთავრა ი.ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო ინსტიტუტის ინგლისური და გერმანული ენების ფაკულტეტი. ის მუშაობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ლექტორად.