პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


შარაშია გოდერძი

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს ტეატრისა და ფილმის ინსტიტუტი ჟურნალისტი May 1 1997 12:00AM/
2 საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი კულტურულ-საგანმანათლებლო მაგისტრი Nov 15 1996 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ტვ იმედი ჟურნალისტი 2008.12.01 2008.12.01
2 TV იმედი ჟურნალისტი 2008/01/12
3 ტ/კ "პირველი არხი" "ქვიშის საათი" ჟურნალისტი 1995/01/01 1996/01/01
4 "პირველი არხი" "მოამბე" ჟურნალისტი 1996/01/01 1998/01/01
5 "მოამბე 24 საათზე ინგა გრიგოლიასთან ერთად" კორესპონდენტი 1998/01/01 2000/01/01
6 ტ/კ "მზე" "მზერა" კორესპონდენტი 1998/01/01 2000/01/01
7 ტ/კ "მზე" პროექტი "ჟურნალისტის დღიურები' ავტორი 1998/01/01 2000/01/01
8 ტ/კ "იმედი" "ჟურნალისტის დღიურები" ჟურნალისტი 2008/01/01
9 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.01.01 2014.07.01
10 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი