თუ სწავლა გინდა
   
ძებისაშვილი შალვა

ასოცირებული პროფესორი, პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროგრამების ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი, პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროგრამების ხელმძღვანელი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო ურთიერთობა და სამართალის ფაკულტეტი მაგისტრი Jan 1 1900 12:00AM/
2 აიხშტეტის კათოლიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო ურთიერთობები მაგისტრი 07/22/2003/
3 ბრიუსელის თავისუფალი უნივერსიტეტი პოლიტიკის მეცნიერება დოქტორანტი /
4 აშშ-ს ეროვნული თავდაცვის უნივერსიტეტი მაგისტრი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თავდაცვის სამინისტრო უფროსი სპეციალისტი 09/17/2003 10/16/2005
2 საქართველოს მისია ნატო-ში თავდაცვის მრჩეველი ნატო-ს შტაბბინაში 08/21/2009 12/01/2011
3 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო თავდაცვის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი 03/16/2005 08/21/2009

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 საბჭოთა ბირთვული დანატოვარი საქართვეოში 2013
2 პირობების წაყენება და მორჩილება - ნატოს გავლენის რყევადი განზომილება (საკართველოს კეისი) 2014
3 პოსტ-საბჭოთა დილემა: ბრძოლა უსაფრთხოებისთის-საქართველოს და უკრაინის მაგალითები 2014
4 სოჭი 2014 - რუსული ნეოექსპანსიონიზმის რუბიკონი 2014
5 ნორმები ინტერესების წინააღმდეგ: NATO-ს დემოკრატიული გავლენის სისუსტე სომხეთზე 2015