პასუხი მთავარ კითხვაზე
   




მოწვეული სპეციალისტები


სანაძე ვლადიმერ

, დოქტორი

  • v.sanadze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკა-მათემატიკა Feb 6 1985 12:00AM/
2 თსუ ფიზიკა მაგისტრი Jul 4 1980 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უფროსი მასწავლებელი, უმმ 1985/06/01 1992/06/01
2 მაღალი ენერგიების ინსტიტუტი უფროსი მეც-მუშაკი 1990/01/01 1996/01/01
3 განათლების სამინისტრო სახელმძღვანელოების სამმართველოს უფროსი, განათლების მინისტრის მოადგილე, მინისტრის პირველი მოადგილე 1998/01/01 2003/01/01
4 TeachersUK მასწავლებელი 2004/01/01 2012/06/08
5 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დოქტორანტურა 1981/01/01 1982/06/01
6 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უმცროსი მეც. მუშაკი 1982/01/01 1985/01/01
7 კომეციული ბანკი ევრაზია პრეზიდენტი 1993/06/01 1997/01/01
8 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.10.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Qcd Analysis Of Muon - Nucleon Deep Inelastic Scattering Data. 1992
2 Description Of The Moments Of Nucleon Structure Function Data At Q**2 >= 30-gev**2 In The Composite Model. 1992
3 Nucleon Structure Functions In The Composite Quark - Diquark Model. 1992
4 Relativistic Wave Functions Of Nucleon As A Quark - Diquark Bound State. 1990
5 Scaling Properties Of The Structure Functions Of Nucleons As A Quark - Diquark Bound State. 1989
6 On Behavior Of The Form-factor Of Decay Of The Pi0 Meson Into The Dalitz Pair In A Region Of Small Invariant Masses. 1989
7 On The Decay Of A Bound State Of A Mu+ Mu- Pair Into An E+ E- Dalitz Pair And A Gamma Quantum. 1989
8 Diquark Model For Nucleon Structure Functions In The Hamiltonian Formulation Of Quantum Field Theory. 1988
9 Description Of Structure Functions Of Mesons In Relativistic Theory Of Bound Systems 1988
10 Wilson Expansion And Connection Between The Moments Of Structure Functions Of The Compound Systems. 1987
11 On The Behavior Of Form-factors Of Decays Of Pseudoscalar Systems P ---> Gamma Lepton Anti-lepton In The Region Of Small Invariant Masses Of A Lepton Lepton Anti-lepton Pair. 1987
12 On The Behavior Of Form-factors Of Decays Of Pseudoscalar Systems P ---> Gamma Lepton Anti-lepton In The Region Of Small Invariant Masses Of A Lepton Anti-lepton Pair. 1987
13 On The Link Between Moments Of Structure Functions Of Compound Systems And Their Simultaneous Wave Functions. (in Russian). 1986
14 DESCRIPTION OF pi MESON STRUCTURE FUNCTIONS IN RELATIVISTIC THEORY OF BOUND STATES. 1984
15 Description Of Composite Meson Decay In The Hamiltonian Formulation Of Field Theory. 1984
16 Relativistic Wave Functions And Interrelations Of Structure Functions And Momenta Of Compound Systems. (in Russian). 1984
17 The Theories With Higher Derivatives And Gauge Transformation Construction. 1984
18 Qcd Analysis Of Singlet Structure Functions Using Jacobi Polynomials: The Description Of The Method. 1984
19 Elimination Of Gauge Freedom In Singular Theories. 1984
20 Elimination of gauge degrees of freedom in the extended Hamilton formalism. 1983
21 Hamilton-dirac Method And Evolution Operator In Interaction Representation. 1983
22 Elimination Of Gauge Degrees Of Freedom In The Generalized Hamiltonian Formalism. 1983
23 Phase Space In Singular Theories. 1983
24 On Hamilton Constraints Of A Relativistic Membrane. 1982
25 Next-to-leading order QCD analysis of structure functions with the help of Jacobi polynomials. 1982
26 Higher derivatives in gauge transformations. 1982
27 Local symmetries in systems with constraints 1981
28 On gauge transformations in constrained theories 1981