თუ სწავლა გინდა
   
სანაძე ვლადიმერ

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • v.sanadze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკა-მათემატიკა Feb 6 1985 12:00AM/
2 თსუ ფიზიკა მაგისტრი Jul 4 1980 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.10.01 2014.07.01
2 TeachersUK მასწავლებელი 2004/01/01 2012/06/08
3 განათლების სამინისტრო სახელმძღვანელოების სამმართველოს უფროსი, განათლების მინისტრის მოადგილე, მინისტრის პირველი მოადგილე 1998/01/01 2003/01/01
4 კომეციული ბანკი ევრაზია პრეზიდენტი 1993/06/01 1997/01/01
5 მაღალი ენერგიების ინსტიტუტი უფროსი მეც-მუშაკი 1990/01/01 1996/01/01
6 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უფროსი მასწავლებელი, უმმ 1985/06/01 1992/06/01
7 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უმცროსი მეც. მუშაკი 1982/01/01 1985/01/01
8 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დოქტორანტურა 1981/01/01 1982/06/01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Local symmetries in systems with constraints 1981
2 On gauge transformations in constrained theories 1981
3 On Hamilton Constraints Of A Relativistic Membrane. 1982
4 Next-to-leading order QCD analysis of structure functions with the help of Jacobi polynomials. 1982
5 Higher derivatives in gauge transformations. 1982
6 Elimination of gauge degrees of freedom in the extended Hamilton formalism. 1983
7 Hamilton-dirac Method And Evolution Operator In Interaction Representation. 1983
8 Elimination Of Gauge Degrees Of Freedom In The Generalized Hamiltonian Formalism. 1983
9 Phase Space In Singular Theories. 1983
10 DESCRIPTION OF pi MESON STRUCTURE FUNCTIONS IN RELATIVISTIC THEORY OF BOUND STATES. 1984
11 Description Of Composite Meson Decay In The Hamiltonian Formulation Of Field Theory. 1984
12 Relativistic Wave Functions And Interrelations Of Structure Functions And Momenta Of Compound Systems. (in Russian). 1984
13 The Theories With Higher Derivatives And Gauge Transformation Construction. 1984
14 Qcd Analysis Of Singlet Structure Functions Using Jacobi Polynomials: The Description Of The Method. 1984
15 Elimination Of Gauge Freedom In Singular Theories. 1984
16 On The Link Between Moments Of Structure Functions Of Compound Systems And Their Simultaneous Wave Functions. (in Russian). 1986
17 Wilson Expansion And Connection Between The Moments Of Structure Functions Of The Compound Systems. 1987
18 On The Behavior Of Form-factors Of Decays Of Pseudoscalar Systems P ---> Gamma Lepton Anti-lepton In The Region Of Small Invariant Masses Of A Lepton Lepton Anti-lepton Pair. 1987
19 On The Behavior Of Form-factors Of Decays Of Pseudoscalar Systems P ---> Gamma Lepton Anti-lepton In The Region Of Small Invariant Masses Of A Lepton Anti-lepton Pair. 1987
20 Diquark Model For Nucleon Structure Functions In The Hamiltonian Formulation Of Quantum Field Theory. 1988
21 Description Of Structure Functions Of Mesons In Relativistic Theory Of Bound Systems 1988
22 Scaling Properties Of The Structure Functions Of Nucleons As A Quark - Diquark Bound State. 1989
23 On Behavior Of The Form-factor Of Decay Of The Pi0 Meson Into The Dalitz Pair In A Region Of Small Invariant Masses. 1989
24 On The Decay Of A Bound State Of A Mu+ Mu- Pair Into An E+ E- Dalitz Pair And A Gamma Quantum. 1989
25 Relativistic Wave Functions Of Nucleon As A Quark - Diquark Bound State. 1990
26 Qcd Analysis Of Muon - Nucleon Deep Inelastic Scattering Data. 1992
27 Description Of The Moments Of Nucleon Structure Function Data At Q**2 >= 30-gev**2 In The Composite Model. 1992
28 Nucleon Structure Functions In The Composite Quark - Diquark Model. 1992