თუ სწავლა გინდა
   
ბერიძე ინგა

მოწვეული ლექტორი, დოქტორი

  • i.beridze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტი - Jan 1 1900 12:00AM/
2 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამართლის ინსტიტუტთან არებული თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტითა იურიდიული ფაკულტეტი Jul 20 1999 12:00AM/
3 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი - 02/11/2015/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესისათვის პროექტების კოორდინატორი 2012.01.04 1900.01.01
3 ქართულ- ამერიკული უნივერსიტეტი ლექტორი 2010/01/01
4 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროფესორის ასისტენტი კერძო სამართალში 2009/09/01
5 საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლე 1999/05/01 2005/01/01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი