თუ სწავლა გინდა
   
კალანდაძე მაია

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • m.kalandadze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რომანულ გერმანული ენები და ლიტერატურა- ინგლისური ე ინგლისური ენისა და ლიტერტურის მასწავლებელის /
2 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია - ენების დეპარატ ინგლისური ენა /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი ასისტენტ პროფესორი 2005 2007
2 საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი ინგლისური ენის მასწავლებელი 2002 2003
3 სოციალურ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2000 2005
4 მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობა- თბილისი მთარგმნელი-თარჯიმანი 1996 1999
5 ”ტასისის” კულტურათშორისი პროგრამა ცენტრის ადმინისტრატორი 1993 1997

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 “English Academic Writing” 2007