თუ სწავლა გინდა
   
კალანდაძე მაია

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • m.kalandadze@ug.edu.ge

ბიო

მაია კალანდაძე- ასოცირებული პროფესორი,  საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში. აქვს მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის კვალიფიკაცია. მას აქვს სტომატოლოგიურ კლინიკაში სტუდენტთა და რეზიდენტთა სწავლების და ბავშვთა ასაკის თერაპიულ სტომატოლოგიაში კლინიკური მუშაობის თითქმის 30 წლიანი გამოცდილება. მისი კვლევები გამოქვეყნებულია საერთაშორისო ჟურნალებში. არის ასოცირებული პროფესორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ასევე არის ასოცირებული პროფესორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იგი არის სერტიფიცირებული თერაპევტ-სტომატოლოგი და ბავშვთა ასაკის თერაპევტ-სტომატოლოგი. ფლობს ინგლისურ ენას ( C1 დონე, დადასტურებული გამოცდით). ეს ყოველივე აძლევს მას აღნიშნული კომპონენტის სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელ კომპეტენციასDENT2170 Pediatric Dentistry I (Prophylaxis of Dental Diseases Part I ), DENT2270 Pediatric Dentistry II ( Prophylaxis of Dental Diseases Part II), DENT3111 Pediatric Dentistry III (Cardiology), DENT3280 Pediatric Dentistry IV (Endodontics), DENT4180 Pediatric Dentistry V (Periodontology) DENT4270 Pediatric Dentistry VI (Diseases of oral mucosa), DENT5170 Pediatric Dentistry VII (Infextions of Oral Mucosa) and Pediatric Oral and Maxillo- Facial Surgery Part I-ის მოდული, DENT5270 Pediatric Dentistry VII ( Oncology of oral mucosa) and Pediatric oral and maxilla-facial surgery Part II-ის მოდული კურსების წასაყვანად.